Календарно-тематичне планування УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) За підручником М. Захарійчук, В. Науменко
Календарно-тематичне планування

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ)

За підручником М. Захарійчук, В. Науменко

Тема уроку

Дата

Добукварний період

1.

Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний Гімн України. Опрацювання вірша Г. Чубач «Рідна мова».

 

2.

Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим при­ладдям. Правила сидіння за партою під час письма. Роз­мальовування малюнків.

 

3.

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речення. Складання речень за по­даною графічною схемою.

 

4.

Правила користування письмовим приладдям. Положен­ня ручки (олівця) в руці під час письма. Розфарбовуван­ня малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними).

 

5.

Закріплення знань про речення. Ознайомлення учнів зі складовою будовою слова. Поділ слів на склади. Скла­дання речень за поданою графічною моделлю.

 

6

Розташування зошита на парті під час письма. Рух кисті уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ.

 

7.

Практичне уявлення про немовні звуки. Складання ре­чень за малюнками і поданими графічними схемами.

 

8.

Основний рядок сітки зошита (верхня, нижня рядкові лінії). Зображення хвилястих ліній перервними і непере­рвними рухами руки. Письмо прямих ліній у рядку в напрямку зліва — направо і згори — вниз.

 

9.

Практичне уявлення про мовні звуки. Поняття «наго­лос». Наголошений склад. Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Ознайомлення зі сло­вами, що є назвами предметів.

 

10.

Закріплення уміння писати в рядку. Зображення хвиляс­тих та петельних ліній перервними і неперервними ру­хами руки. Письмо ламаних і півовальних ліній у рядку.

 

11.

Розвиток умінь відповідати на запитання хто це? що це? Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів.

 

12.

Міжрядкова (допоміжна) лінія сітки зошита. Складання речень за малюнком. Письмо коротких і довгих вертика­льних ліній, ліній із заокругленням.

 

13.

Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Скла­дання речень. Робота з дитячою книжкою.

 

 

14.

Обведення контурних малюнків та їх розмальовування. Закріплення вміння писати в рядку з міжрядковою лінією короткі та довгі вертикальні лінії, лінії із заокругленням. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

15.

 

Закріплення знань про слова, що ознаками предметів. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Скла­дання речень.

 

16.

Закріплення вміння писати в рядку з міжрядковою лінією короткі та довгі вертикальні лінії, лінії із заокругленням.

 

17.

Ознайомлення зі словами, що означають дії. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання речень.

 

18.

Похила лінія сітки зошита. Письмо прямих похилих ліній, прямих із заокругленням унизу в основному рядку і за його межами. Складання речень за малюнком і гра­фічними схемами.

 

19.

Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз слів та речень. Складання речень за поданими графічними схе­мами. Бесіда на тему «Лісова школа».

 

20.

Письмо похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі та внизу. Наведення елементів малюнка. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

21.

Розвиток умінь відповідати на запитання хто? який? що робить? Звуковий аналіз слів. Складання речень. Бесіда на тему «Мої книжки».

 

22.

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів. Розмальовування малюнків.

 

23.

Моделювання звукової структури слів. Складання ре­чень за поданою графічною схемою.

 

24.

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих овалів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

 

25.

Складання речень, зв'язаних за змістом. Звуковий аналіз мовлених слів. Бесіда на тему «Моя країна — Україна».

 

26.

Підготовчі вправи до написання букв. Письмо прямих похилих ліній із верхньою та нижньою петлями. Звуко­вий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

 

27.

Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Скла­дання речень і графічних моделей речень.

 

28.

Підготовчі вправи до написання букв. Безвідривне поєд­нання елементів. Звуковий аналіз слів. Побудова звуко­вих моделей слів. Складання речень за малюнком і гра­фічними схемами.

 

29.

Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Скла­дання речень і графічних моделей речень. Робота з дитя­чою книжкою.

 

 

30.

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуко­вий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Скла­дання речень за малюнком і графічними схемами. Розви­ток зв'язного мовлення.

 

 

31

Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Скла­дання речень і графічних моделей речень.

 

32

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуко­вий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Скла­дання речень за малюнком і графічними схемами.

 

Букварний період

33.

Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука [а] в складах і словах. Звуковий аналіз слів.

 

34.

Письмо малої букви а. Підготовчі графічні вправи. Зву­ковий аналіз слів.

 

35.

Закріплення звукового значення букви «а». Звуковий аналіз слів. Закріплення вміння відповідати на запитання який? яка?яке? які?

 

36.

Письмо великої букви А. Написання буквосполучень аа, Аа. Підготовчі графічні вправи.

 

37.

Звук [у], позначення його буквою «у». Звуковий аналіз слів, його моделювання. Складання речень за поданою графічною схемою.

 

38.

Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. Ви­ділення вивчених букв у словах.

 

39.

Закріплення звукового значення букви «у». Розподіл предметів за семантичними групами «хто? — що?». Складання речень за графічними схемами і малюнком.

 

40.

Написання великої букви У в поєднанні з вивченими бук­вами. Підготовчі графічні вправи.

 

41

Звук [о]. Позначення його буквою «о». Звуковий аналіз слів, його моделювання. Розділові знаки наприкінці речення. Словниково-логічні вправи.

 

42.

Письмо малої букви о. Поєднання її з вивченими буква­ми. Виділення вивчених букв у словах.

 

43.

Закріплення звукового значення букви «о». Складання діалогу за малюнками. Звуковий аналіз слів.

 

44.

Письмо великої букви О. Поєднання її з іншими буква­ми. Диктант вивчених букв.

 

45.

Звук [и]. Позначення його буквою «и». Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнком і графічними схе­мами. Робота з дитячою книжкою.

 

46.

Письмо малої букви и. Безвідривне з'єднання букв. Роз­виток зв'язного мовлення.

 

 

47

 

Закріплення звукового значення букви «и». Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками та графіч­ними схемами.

 

48

Письмо великої букви И. Написання буквосполучення Ии. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.

 

49.

Закріплення звукового значення букви «и». Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками та графіч­ними схемами.

 

50.

Письмо вивчених букв. Написання вивчених буквосполучень. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.

 

51.

Звук [м], позначення його буквою «ем». Читання складів із вивченими буквами, звуковий аналіз слів. Словнико­во-логічні вправи.

 

52.

Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання пря­мих і обернених складів із буквою м, слів.

 

53.

Закріплення звукового значення букви «ем». Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками і графічни­ми схемами. Прислів'я.

 

54.

Письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою М.

 

55.

Звук [і], позначення його буквою «і». Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів.

 

56.

Письмо малої букви /. Написання буквосполучень, скла­дів. Розфарбовування малюнків.

 

57.

Закріплення звукового значення букви «і». Буква «і» в ролі окремого слова. Велика буква на початку речення. Складання речень за малюнками і графічними схемами.

 

58.

Письмо великої букви /, поєднання її з вивченими бук­вами. Написання слів і речень.

 

59.

Звуки [н], [н'], позначення їх буквою «єн». Написання імен з великої букви. Читання складів, слів. Читання і доповнення речень.

 

60.

Письмо малої букви н, буквосполучень, складів із нею. Списування буквосполучень, поданих друкованим шри­фтом.

 

61.

Закріплення звукових значень букви «єн». Читання складів, слів. Складання речень за малюнками і графіч­ними схемами. Робота з дитячою книжкою.

 

 

62.

Письмо великої букви Н. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Диктант складів. Роз­виток зв'язного мовлення.

 

63

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання оповідання (за Н. Тарасенко).

 

64

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Письмо під диктування.

 

65.

Закріплення звукових значень вивчених букв.  

 

66.

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Письмо під диктування.

 

67.

Звук [в], позначення його буквою «ве». Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання оповідання (за В.Сухомлинським).

 

68.

Письмо малої букви в. Підготовчі графічні вправи. Напи­сання буквосполучень, складів та слів із малою буквою в.

 

69.

Закріплення звукового значення букви «ве». Особові займенники, їх вживання в реченнях. Звуко-буквений аналіз слів. Читання і доповнення речень.

 

70.

Письмо великої букви В. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.

 

71.

Звуки [л], [л'], позначення їх буквою «ел». Звуковий аналіз слів із твердими й м'якими приголосними. Читан­ня складів, слів.

 

72.

Письмо малої букви л. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів і слів із буквою л.

 

73.

Закріплення звукових значень букви «е;і». Читання скла­дів, слів. Словниково-логічні вправи. Анаграми.

 

74.

Письмо великої букви 77. Написання складів, слів із літера­ми л, Л. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

 

75.

Закріплення звукових значень вивчених слів. Опрацювання оповідання «Ланцюжок добра» (заЛ. Ульяніщькою).

 

76.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

77.

Звуки [с], [с'], позначення їх буквою «ес». Закріплення аналітико-синтетичних умінь. Читання слів. Читання і доповнення речень. Робота з дитячою книжкою.

 

 

78.

Письмо малої букви с. Підготовчі графічні вправи. Напи­сання складів і слів із буквою с. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

79

Закріплення звукових значень букви «ес». Читання слів. Опрацювання тексту. Анаграми.

 

80

Письмо великої букви С, складів та слів із нею. Складання і записування речень.

 

81.

Закріплення звукових значень букви «ес». Читання слів з вивченими буквами.

 

82.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

83.

Звук [к], позначення його буквою «ка». Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи.

 

84.

Письмо малої букви к. Підготовчі графічні вправи. На­писання букви к у поєднанні з вивченими буквами.

 

85.

Закріплення звукового значення букви «ка». Складання речень за малюнками і графічними схемами. Ребуси.

 

86.

Письмо великої букви К. Підготовчі графічні вправи. На­писання буквосполучень. Складання і записування речень.

 

87.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання оповідання (за В. Сенцовськіїм). Складання речень.

 

88.

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Повторення правил з'єднання вивчених букв.

 

89.

Звук [п], позначення його буквою «пе». Удосконалення навичок звукового аналізу слів. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання оповідання

(за О. Єфімовим).

 

90.

Письмо малої букви п. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів. Складання і записування слів із вивче­них букв.

 

91.

Закріплення звукового значення букви «пе». Аналітико-синтетичні вправи з вивченими буквами. Читання слів і речень.

 

92.

Письмо великої букви П. Написання буквосполучень, слів та речень.

 

93.

Звуки [р], [р'], позначення їх буквою «ер». Читання складів, слів. Виконання словниково-логічних вправ. Робота з дитячою книжкою.

 

94.

Письмо малої букви р, складів і слів із нею. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв'язного мовлення.

 

95

Закріплення звукових значень букви «ер». Читання слів з вивченими буквами.

 

96

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

97.

Закріплення звукових значень букви «ер». Читання слів. Анаграми. Складання речень за малюнками та графічними схемами. Опрацювання оповідання (заП. Костюченком).

 

98.

Письмо великої букви Р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Списування із за­вданням вставити пропущені букви.

 

99.

Звуки [т], [т'], позначення їх буквою «те». Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи.

 

100.

Письмо малої букви т. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів із буквою т.

 

101.

Закріплення звукових значень букви «те». Читання слів. Опрацювання оповідання «Ластівка» (за О. Копиленком).

 

102.

Письмо великої букви Т. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень.

 

103

Закріплення букви «те». Читання слів, тексту. Опрацю­вання оповідання «Театр».

 

104

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування слів. Списування речень, поданих друкова­ним шрифтом.

 

105

Звук [е], позначення його буквою «е». Звуковий аналіз слів.   Читання   складів,   слів.   Опрацювання вірша

О. Тихомирова (переклад Н. Горішної).

 

106

Письмо малої букви е. Написання складів, слів і речень. Диктант складів.

 

107

Закріплення звукового значення букви «е». Читання слів, тексту. Словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша М. Познанської «У метро».

 

108

Письмо великої букви Е. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.

 

109

Звуки [д], [д'], позначення їх буквою «де». Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Зіставлення звуків [д] — [т]. Опрацювання оповідання (за М. Солтис). Робота з дитячою книжкою.

 

110

Письмо малої букви д. Підготовчі графічні вправи. На­писання букви в складах і словах. Розвиток зв'язного мовлення.

 

111

Закріплення звукових значень букви «де». Читання слів з вивченими буквами.

 

112

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

113

Закріплення звукових значень букви «де». Складання розповіді за серією малюнків. Опрацювання оповідання «Молода сливка» (за А. М'ястківськіш).

 

114.

Письмо великої букви Д, складів та слів із нею. Напи­сання речень.

 

115.

Звуки [з], [з'], позначення їх буквою «зе». Дзвінке вимов­ляння цих звуків у кінці слів і складів. Звуко-буквений аналіз слів.

 

116.

Письмо малої букви з. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів та слів із буквою з. Складання і запису­вання речень.

 

117.

Закріплення звукових значень букви «зе». Читання слів. Опрацювання тексту.

 

118.

Письмо великої букви 3. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень із буквою 3.

 

119.

Закріплення букви «зе». Опрацювання вірша В. Каменчук «Зайчикові вуха». Загадка.

 

120.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих рукописним та друкованим шрифтом.

 

121.

Буква «знак м 'якшення» (ь), позначення нею на письмі м'якості приголосних. Звуко-буквений аналіз слів. Скла­дання речень за малюнками на тему «Малі помічники».

 

122.

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літера­ми. Написання буквосполучень, слів і речень.

 

123.

Звук [б], позначення його буквою «бе». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання тексту.

 

124

Письмо малої букви б. Підготовчі графічні вправи. Складовий диктант. Написання речень.

 

125.

Закріплення звукового значення букви «бе». Читання слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша Олени Пчілки «Ну-те, хто з вас там бистріший?..». Робо­та з дитячою книжкою.

 

 

126.

Письмо великої букви Б, складів, слів та речень із нею. Навчальний диктант. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

127

Закріплення звукових значень букви «бе». Читання слів з вивченими буквами.

 

128

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

129.

Зіставлення звуків [б] — [п]. Опрацювання оповідання «Снігова баба і зайчик» (за П. Королем).

 

130.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Повторення правил з'єднання вивчених букв. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

 

131.

Звук [г], позначення його буквою «ге». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання опові­дання (заЛ. Воротіною).

 

132.

Письмо малої букви г. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів та слів із буквою г.

 

133.

Закріплення звукового значення букви «ге». Читання слів. Опрацювання вірша А. Камінчука «Гарбузи». Сло­вниково-логічні вправи.

 

134.

Письмо великої букви Г. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою Г. Складання і запи­сування речень.

 

135.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацю­вання оповідання «Винахідливі гноми» (за І. Роздобудько).

 

136.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання складів, слів та речень. Навчальний диктант.

 

137.

Звук [г], позначення його буквою «те». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання вірша Л. Вознюк «Вишивала мама...». Загадка.

 

138.

Письмо малої букви г. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів та слів із буквою г.

 

139.

Закріплення звукового значення букви «хе». Розподіл слів на семантичні групи. Опрацювання вірша 0. Орача. Словниково-логічні вправи.

 

140.

Письмо великої букви Ґ. Підготовчі графічні вправи. Написання слів, словосполучень і речень.

 

141.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання оповідання (за В. Запорожець). Робота з дитячою книжкою.

 

142.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування слів із вивчених букв. Розвиток зв'язного мовлення.

 

143

Закріплення звукових значень вивчених букви. Читання слів з вивченими буквами.

 

144

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

145.

Звук [ч], позначення його буквою «че». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання оповідання (за А. М'ястківським).

 

146.

Письмо малої букви ч. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів, слів і речень. Ознайомлення із письмом у зошиті без друкованої основи.

 

147.

Закріплення звукового значення букви «че». Читання слів. Опрацювання вірша К. Перелісної «Чебрець». Скоромовка.

 

148.

Письмо великої букви Ч, складів та слів із нею. Спису­вання речень, поданих друкованим шрифтом.

 

149.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання оповідання «Моя сестричка» (за М. Павленко).

 

150.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

151.

Звук [й], позначення його буквою «ій» («йот»). Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацюван­ня тексту.

 

152.

Письмо малої букви її, буквосполучень із нею. Підготов­чі графічні вправи. Складання і записування слів.

 

 

153.

Закріплення звукового значення букви «йот». Словни­ково-логічні вправи. Опрацювання оповідання «Дрізд і дятел» (за Е. Шимом).

 

154.

Письмо великої букви Й. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Складання розповіді за малюнком.

 

155.

Закріплення звукового значення букви «йот». Буквоспо-лучення йо. Слова, протилежні за значенням. Опрацю­вання оповідання (за 0. Погребняк).

 

156.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант.

 

157.

Звук [х], позначення його буквою «ха». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Робота з дитячою книжкою.

 

 

158.

Письмо малої букви х, складів із нею. Складання і запи­сування слів. Диктант прямих складів. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

159

Закріплення звукових значень букви «ха». Читання слів з вивченими буквами.

 

160

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

161.

Закріплення звукового значення букви «ха». Читання слів, речень. Бесіда на тему «Міста України». Словниково-логічні вправи.

 

162.

Письмо великої букви X. Написання буквосполучень, слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

163.

Закріплення букви «ха». Опрацювання оповідання (за В. Чухлібом). Словниково-логічні вправи.

 

164.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо під диктування.

 

165.

Звук [ж], позначення його буквою «же». Дзвінка вимо­ва звука [ж] у кінці складів та слів. Читання складів, слів. Опрацювання оповідання (за А. Мілном).

 

166.

Письмо малої букви ж. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень та слів із буквою ж.

 

167.

Закріплення звукового значення букви «же». Читання слів. Опрацювання оповідання (за Ю. Ярмишем). Слов­никово-логічні вправи.

 

168.

Письмо великої букви Ж, складів із нею. Складання й записування слів.

 

169.

Закріплення букви «же». Опрацювання вірша М. Пригари «Тайна». Словниково-логічні вправи. Приказка.

 

170.

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Поділ і записування слів за групами.

 

171.

Звук [ш], позначення його буквою «ша». Читання скла­дів, слів. Зіставлення звуків [ж] — [ш]. Анаграми.

 

172.

Письмо малої букви ш. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів, слів і речень.

 

173.

Закріплення звукового значення букви «ша». Читання слів. Опрацювання вірша Т. Коломієць «Колосок». Робо­та з дитячою книжкою.

 

 

174.

Письмо великої букви Ш. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів і речень. Розвиток зв'язного мовлення.

 

175

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання оповідання (за В. Орловим).

 

176

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання й записування слів. Навчальний диктант.

 

177.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Читання слів з ними.

 

178.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання й записування слів. Навчальний диктант.

 

179.

Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша О. Січкаря «їжача хата».

 

180.

Письмо малої букви ї, буквосполучень із нею. Складання і записування слів із вивчених букв.

 

181.

Закріплення звукового значення букви «ї». Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання оповідання «їжачок і світлячок» (за В. Сухомлинським).

 

182.

Письмо великої букви /, складів та слів із нею. Складан­ня і записування речень.

 

183.

Закріплення букви «ї». Словниково-логічні вправи. Опрацювання віршів Г. Чубач «Я живу в Україні» та О. Васшенко «Я — українка».

 

184.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування з завданням вставити пропущені букви.

 

185.

Буква «я», позначення нею сполучення звуків [йа]. Поз­начення буквою «я» звука [а] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання віршаЛ. Куліш-Зіньківа «Якось зранку до півдня...».

 

186.

Письмо малої букви я. Підготовчі графічні вправи. Порі­вняння букв я, л, м, ґ. Написання буквосполучень, слів.

 

187.

Закріплення звукових значень букви «я». Читання слів. Опрацювання вірша В. Крищенка «Сонячне яблуко».

 

188.

Письмо великої букви //, буквосполучень із нею. Скла­дання та записування речень. Складовий аналіз слів.

 

189.

Закріплення букви «я». Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання оповідання «Міккі Маус». Робота з дитя­чою книжкою.

 

 

 

190.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словниковий диктант. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

 

191.

Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [йу]. Поз­начення буквою «ю» звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання оповідання (за Я. Гояиом).

 

192.

Письмо малої букви ю. Підготовчі графічні вправи. На­писання буквосполучень, слів, речень.

 

193

Закріплення звукових значень букви «ю». Читання слів з вивченими буквами.

 

194

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Самодиктант. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

 

195.

Закріплення звукових значень букви «ю». Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша Т. Пешровської. Словни­ково-логічні вправи.

 

196.

Письмо великої букви Ю, складів та слів із нею. Напи­сання речень. Диктант обернених складів.

 

197.

Закріплення букви «ю». Опрацювання оповідання «Усі книжечки хороші» (за В. Сухомлинським).

 

198.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання і записування слів із вивчених букв. Письмо під дикту­вання.

 

199.

Буква «с», позначення нею сполучення звуків [йе]. Поз­начення буквою «є» звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша А. Костецького «Зірка не спить...».

 

200.

Письмо малої букви є. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів та слів із буквою є.

 

201.

Закріплення звукових значень букви «є». Опрацювання вірша А. Каліінчука «Єноти». Словниково-логічні вправи.

 

202.

Письмо великої букви Є. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень і речень. Вибірковий диктант.

 

203.

Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «це». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів.

 

204.

Письмо малої букви ц. Підготовчі графічні вправи. Пи­сьмо складів та слів із буквою ц.

 

205.

Закріплення звукових значень букви «це». Читання слів. Опрацювання оповідання (за 0. Березій). Робота з дитя­чою книжкою.

 

 

206.

Письмо великої букви Ц, буквосполучень та слів із нею. Написання речень. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

 

207.

Закріплення букви «це». Читання слів. Опрацювання опо­відання «Слухняні капці» (за Г. Манівою).

 

208.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

209.

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Зву­ко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Словнико­во-логічні вправи.

 

210.

Письмо малої букви щ. Підготовчі графічні вправи. Напи­сання складів, слів, речень.

 

211

Закріплення звукового значення вивчених букв. Читання складів і слів з ними.

 

212

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.

 

213.

Закріплення звукового значення букви «ща». Опрацю­вання вірша Л. Вознюк «Через річку по місточку...». Словниково-логічні вправи. Скоромовка. Ребус.

 

214.

Письмо великої букви Щ, буквосполучень та слів із нею. Складання і записування речень.

 

215.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Опра­цювання оповідання (за Т. Гаркушею).

 

216.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.

 

217.

Звук [ф], позначення його буквою «еф». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання опові­дання (за Е. Майнардус).

 

218.

Письмо малої букви ф. Підготовчі графічні вправи. На­писання буквосполучень, слів. Списування речень, по­даних друкованим шрифтом.

 

219.

Закріплення звукового значення букви «еф». Опрацю­вання тексту «Фонтани». Словниково-логічні вправи.

 

220.

Письмо великої букви Ф, буквосполучень із нею. Скла­дання і записування речень.

 

221

Закріплення букви «еф». Опрацювання оповідання «Фо­тограф» (заД. Матіяш). Робота з дитячою книжкою.

 

 

 

222.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Доповнення речень. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

 

223.

Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша Г. Чубач «Я люблю у лузі квіти...». Загадка.

 

224.

Письмо буквосполучень дж,Дж, слів із ними. Складан­ня й записування речень. Словниковий диктант.

 

225

Закріплення звукового значення вивчених букв. Читання складів і слів з ними.

 

226

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.

 

227.

Звуки [дз], [дз '], позначення їх буквосполученням «дз». Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [дз]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. Загадка.

 

228.

Письмо буквосполучень дз,Дз, слів із ними. Безвідривне поєднання букв. Складання і записування речень.

 

229.

Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання вірша О. Полянської «Комп'ютерна мишка». Загадка.

 

230.

Написання складів і слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант.

 

231.

Закріплення правила вживання апострофа в українській мові. Опрацювання оповідання (за Н. Гуркіною).

 

232.

Алфавіт. Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського алфавіту.

 

Післябукварний період

233.

Ознайомлення з підручником «Читанка». Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Чита­нки»4:

 

234.

Ознайомлення з підручником «Українська мова». Абетка. Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки. Робота з дефор­мованим текстом.

 

235

 

 

236

 

 

237.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

238.

Приголосні звуки: м'які й тверді, дзвінкі й глухі. Звуко-буквений аналіз слів. Доповнення діалогу. Списування слів і речень.

 

239.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

Робота з дитячою книжкою.

 

240.

Виконання мовних завдань. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний диктант. Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

241

 

 

242

 

 

 

243.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

244.

Виконання мовних завдань. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

 

245.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

246

Виконання мовних завдань. Звуко-буквений аналіз слів. Складання речень за змістом малюнків.

 

247

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

248.

Склад. Поділ слова на склади. Складання речень. Робота з прислів'ями.

 

249

 

 

 

250

 

 

 

251.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

252.

Велика буква в іменах і прізвищах людей, у назвах міст, сіл, річок. Складання розповіді про своє місто (село).

 

253.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

254.

Слова— назви предметів. Розрізнення слів— назв пре­дметів за питаннями хто? що? Доповнення тексту.

 

255.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

256.

Слова — назви ознак предметів. Розрізнення слів — ознак предметів за питаннями який? яка? яке? які? Робота з деформованим реченням.

 

257

 

 

258

 

 

259.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

Робота з дитячою книжкою.

 

260.

Слова— назви дії предметів. Розрізнення слів — назв дій предметів за питаннями що робить? що роблять? Робота з деформованими реченнями. Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

 

261

 

 

262

 

 

263.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

264.

Слова, протилежні за значенням. Робота з прислів'ями.

 

265.

 

 

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

 

 

266

Слова, близькі за значенням. Робота з деформованим текстом.

 

 

267. 

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

 

 

268.

Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням.

 

 

269.

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

 

270.

Речення. Вживання розділових знаків у кінці речення. Звуко-буквений аналіз слів. Списування і складання речень.

 

 

 

271

 

 

 

272

 

 

 

273.

 

Вправи для розвитку навички читання. Опрацювання творів із «Читанки»:

 

 

 

274.

Текст. Зміст, заголовок тексту. Відповідність заголовка змістові тексту. Складання текстів вітань. Звуко-буквений аналіз слів.

 

 

275.

Вправи для розвитку навички читання. Перевірка навич­ки читання.

 

 

276.

Контрольне списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

 

 

277

 

 

 

278

 

 

 

279.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Вправи для розвитку навички читання. Робота з дитячою книжкою.                                                           

Підсумок за рік.

 

 

280.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розвиток зв'язного мовлення.

 

Підсумок за рік.

 

 

       

 Создан 18 янв 2016