Тема уроку. Розрізнення слів, корені яких звучать і пишуться однаково, але значення мають різне, добір до кожного з них спільнокореневих.
Українська мова

3 клас

 Тема уроку. Розрізнення слів, корені яких звучать і пишуться однаково, але значення мають різне, добір до кожного з них спільнокореневих. 

 

Мета уроку: навчати учнів розрізняти групи слів, в яких корені звучать і пишуться однаково, але значення мають різне; розвивати вміння досліджувати, аналізувати; виховувати любов до української мови.

 

Обладнання: довідник, таблиця, мовний матеріал, плакат "Моя українська мова…"


Тип уроку: у
рок засвоєння нових знань.

 

Форма проведення: урок-дослідження.

 

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

Розпочинаємо урок, щоб знову

Вивчати українську рідну мову –

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,

Прекрасну, милу і чудову,

Як материнську пісню колискову.

- Україна – це наша одна-єдина в цілому світі Батьківщина. А Батьківщина – це все: і чарівна пісня, і чудові народні традиції, і казкова природа, і талановитий народ, і рідна мова.

Сьогодні ми будемо далі поповнювати свою «мовну скарбничку» новими знаннями і вміннями, адже життя людини без мови немислиме і неможливе.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

- Давайте пригадаємо, яку тему ми зараз вивчаємо на уроках української мови.  (Слово. Значення слова.)

- А тепер  спробуймо сплести  «мовну павутинку» навколо цієї теми.

         - Вивчаючи слово, що найголовніше ми повинні вміти розрізняти?

 (Форми слова, споріднені слова, синоніми.)

         - Що таке форма слова?

         - Які слова ми називаємо спорідненими?

- Які слова ми називаємо синонімами?

         - Давайте утворимо нові форми слова «мова».

         - Доберіть до нього  споріднені слова.

         - А до слова «мовити» доберіть синоніми.

- А тепер пригадаємо будову слова.

- Що найперше ми позначаємо в слові, коли розбираємо його за будовою?

- З яких частин може складатись основа слова?

- Щоб довести нам, що ви добре засвоїли «будову слова», виконайте завдання тесту-мініатюри. (Самоперевірка)

ІІІ. Словниковий диктант.

-         Відкрийте зошити і запишіть дату.

-         На дошці записаний текст. Перш, ніж його прочитати, пояснимо

значення деяких слів і запишемо їх.

-         Нація – стійка спілка людей, що склалася історично.

         - Культура – матеріальні та духовні цінності, створені людством протягом його історії.

         - Рено – ретельно, старанно.

- Покладемо ці слова до «мовної скарбнички» .

- Послухайте текст. Що сказав про мову  О. Гончар?

- Випишіть із тексту  виділені слова. Розберіть їх за будовою.

- В якому зі слів є суфікс?

- Із виписаних слів складіть речення.

ІV. Каліграфічна хвилинка.

         - Перш, ніж записати це речення, повторимо написання деяких букв і буквосполучень.

Мм Кк ов уз ура

Мова – це музика, думка, культура, доля народу.

- Назвіть закінчення у кожному із слів.

V. Повідомлення теми і мети уроку.

         - Епіграфом нашого сьогоднішнього уроку є слова  Т. Шевченка:

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос  - більш нічого…

А серце б’ється, ожива,

Як їх почує!..

-    Скільки треба вміння, таланту, щоб слово зазвучало так,  щоб ожила душа, щоб серце забилося сильніше. Сьогодні ми намагатимемось опановувати мудрість рідної мови. Будемо вчитись розрізняти групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але значення мають різне. Це і буде мовним завданням нашого уроку, а також навчимось гарно висловлювати свою думку, збагачуватимемо мовлення образними висловленнями, будемо далі досліджувати, чим відрізняються синоніми і споріднені слова, споріднені слова і форми одного і того самого слова.

VI. Вивчення нового матеріалу.

Вправа-дослідження

-         Запишемо речення під диктовку:

Грім на голі дерева – буде тепле літо.

Андрій Шевченко забив чудовий гол у ворота суперника.

-                     Які ці речення за метою висловлювання?

-                     Які ви ще знаєте речення за метою висловлювання?

-                     Знайдіть слова з однаковими коренями. Що спільного і чим вони відрізняються? (Корені звучать і пишуться однаково, але мають різне значення)

-                     Доведіть свою думку, прокоментуйте.  

Проблемна ситуація

         - Звернемось до довідника "Українська мова в схемах і таблицях". Порівняйте.

-         Прочитайте перший рядок слів:

Малюк, маленький, малий.

         - Які ці слова між собою? Чому?

-         Прочитайте другий рядок слів:

Маляр, малюнок, малювання.

- Які ці слова між собою? Чому?

- Проаналізуйте. Чи можемо слова першого і другого рядків вважати 

спорідненими? Чому?

(Ні. Вони різні за значенням.)

- Запишіть один із рядків спільнокореневих слів.

Гра «Пізнай споріднені слова»

- Прочитайте рядки слів і знайдіть ті, які мають однаковий корінь, але за значенням різні.

          Сирість, сирий, відсиріти, сирник.

Сова, совеня, совок, совиний.

Син, синок, синій, синівський.

Білий, білочка, білизна, побіліла.

-                     Запишемо слово «лист». Це багатозначне слово. Поясніть його значення.

         - Доберіть спільнокореневі слова до кожного із цих слів.

Листя, листування, листочок, листопад, листоноша листівка.

VIІ. Фізкультхвилинка.

Земле наша рідна,

Матінко моя,

Сонечко привітне,

Співи солов'я.

Уклонюсь низенько,

Рідна, за пісні,

За духмяні квіти

І дощі рясні.

VIІІ. Хвилинка-цікавинка.

 

IX. Тренувальні вправи.

- А зараз відкрийте підручник на с. 77.

- Що зображено на першому малюнку?

- Що зображено на другому малюнку? Запишемо  ці слова. (Місто, міст)

- Що спільного в цих словах?

- Чим вони відрізняються?

- Чи будуть вони спільнокореневими? Чому? (Це різні слова)

-  Прочитаємо, що про такі слова пише правило? (ст. 78)

Вправа 180

- Спишіть текст. Підкресліть споріднені слова. Позначте у них корінь.

- Назвіть слова, які звучать однаково, але мають різне значення.

- Підкресліть головні члени речення.

- У третьому реченні усно встановіть зв‘язок між усіма членами.

Вправа 181

- Прочитайте виразно вірш.  Зверніть увагу на виділені слова, визначте, які з них будуть формами одного слова, спільнокореневими  словами і синонімами. 

X. Розвиток зв’язного мовлення учнів.

Гра "Творимо словосполучення"

         - Утворити словосполучення, дібрати потрібні слова.

 (Кам‘яний, кам‘янистий) місцевість, будинок.

 (Глиняний, глинистий) півник, пагорбок.

- З утвореними словосполученнями складіть і запишіть речення.

Казка «Родичі»

а) Слухання казки.

б) Відповіді на запитання.

-         Чому образились гуси?

-         Що ж вийшло насправді?

-         Пофантазуйте і придумайте свою кінцівку казки.

Загадково-природничий диктант.

- Відгадайте загадки. Слова-відгадки запишіть і розберіть  за будовою. Перевірте один одного. 

XІ. Підсумок уроку.

         Королева Морфема, так по-іншому  називається частинка слова,  дарує вам у ваші «Довіднички-помічнички» пам’ятку, в якій зазначений порядок розбору слова за будовою. І на закінчення пропонує нам  

«Мозковий штурм»:

1. Що таке закінчення?

2. Як його визначити в слові?

3. Що таке основа слова?

4. Як визначити корінь в слові?

5. Які слова називають спорідненими?

6. Як визначити корінь у слові?

7. Що таке синоніми?

8. Як називаються слова, які мають однаковий корінь, а значення - різне?

Гра "Мікрофон"

- Ми всі бачимо, яка багата наша мова, яку велику «мовну павутинку» можна сплести тільки навколо одного слова. А тепер усі гуртом спробуємо описати її красу. Попросимо кожного з наших гостей  сказати  одне слово про рідну мову, а ми запишемо його фломастером на плакаті.

         - Запишіть у зошити «Моя українська мова …»

- Першою розпочну я: багата…

- А яке ваше слово про мову? (материнська, щира, рідна, ніжна, барвінкова, солов’їна, калинова, колискова, таємнича, незбагненна, невичерпна…)

У залі, в класі, в полі, серед долу

Нехай звучать слова про рідну мову.

Не  запозичена,

Не вкрадена ніким.

         Нізвідки не привезена,

А наша

Співуча мова

Житиме віки.

І не замовкне

пусткою назавше.

XІ. Домашнє завдання.

Вправа 182, ст. 78 – правило. Скласти вірш про рідну мову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос  - більш нічого…

А серце б’ється, ожива,

Як їх почує!..

                            Т.Г.Шевченко

 

Додаток 2

  Сирість, сирий, відсиріти, сирник.

Сова, совеня, совок, совиний.

Син, синок, синій, синівський.

Білий, білочка, білизна, побіліла.

 

                                                       рідна                                     ,                                Создан 10 дек 2016